કૃષિ સહાય / ગુજરાતના ખેડૂતોને વાવાઝોડાથી થયેલા નુકસાનમાં મળશે રાહત, જાણો સરકારનો શું છે પ્લાન

Gujarat farmers will get relief from hurricane damage, find out what is the government's plan

રાજ્ય સરકારની વિઘા દીઠ 20 હજાર ચુકવવાની વિચારણા.જો ખાતાદીઠ સહાય આપવામાં આવે તો ખેડૂત ખાતાદીઠ 30 થી 35 હજાર સહાય મળી શકે તેવો એક અંદાજ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ