જાણવા જેવું / કોણ બનશે ગાદીપતિ? આખરે કેવી રીતે તૈયાર થાય છે Exit Poll, જુઓ શું કહે છે ભારતમાં ચૂંટણી સર્વેનો ઈતિહાસ

Gujarat Exit Poll 2022: How is exit poll done? How to get accurate predictions of results even before counting

ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ જ એક્ઝિટ પોલના પરિણામો સામે આવશે, જો કે એવું પણ બને છે કે એક્ઝિટ પોલ ક્યારેક ખોટા સાબિત થાય છે. 

Loading...