તમારા કામનું / Voter ID કાર્ડ નથી, તો પણ કરી શકો છો મતદાન, જાણો ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે

gujarat election how to vote without voter id card know alternative documents

આજે ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન શરુ થઇ ચુક્યું છે. ત્યારે વોટર આઈડી કાર્ડ વગર બીજા ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ પર થઇ શકે છે મતદાન ચાલો જાણીએ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ