અંધેરીનગરી / ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગની મૂર્ખામીનું મોટું નજરાણું, 6 જૂને સત્ર શરૂ થશે અને 10માંની માર્કશીટના ઠેકાણા નથી

gujarat education department u turns

શિક્ષણનું ખાનગીકરણ કરવામાં માહિર એવા આપણા શિક્ષણ વિભાગનું નવું ભોપાળું જોઈને તમને હસવું આવશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ