એક્શન / ડ્રગ્સ અને દારું પાર્ટી કરનારાઓની ઊંઘ થઈ જશે હરામ, જાણો ગુજરાત પોલીસે શું ઘડ્યો માસ્ટર પ્લાન

Gujarat drugs network action police surveillance

શહેરમાંથી નશાના કાળા કારોબારનો ખાતમો કરવા માટે એક્શન પ્લાનઃ સ્થાનિક પોલીસ-એનસીબી સહિતની એજન્સીઓ ડ્રગ્સ કે દારૂની પાર્ટી કરનારા યુવાનો પર ‘બાજનજર’ રાખશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ