મંજૂરી / ગુજરાત સરકાર, ટાટા મોટર્સ અને ફોર્ડ કંપની વચ્ચે થયાં સમજૂતી કરાર, ફોર્ડનો સાણંદ પ્લાન્ટ ટાટા કરશે ટેકઓવર

Gujarat cabinet approval of Tata Motors takeover of Ford India Sanand plant

રાજ્ય સરકારની મંજૂરી બાદ ફોર્ડની સાણંદ ખાતેની જમીન અને બિલ્ડીંગનું ટાટા કંપની હસ્તગત કરશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ