ગુજરાત બજેટ 2023 / શિક્ષણ માટે કુલ 43 હજાર 651 કરોડની ફાળવણી, જ્ઞાનસેતુ સ્કૂલ્સ અને સૈનિક શાળાઓ માટે મોટી જાહેરાત

Gujarat Budget: 43,651 crore for education

ગુજરાતનું નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે આજે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ શિક્ષણ વિભાગ માટે કુલ 43,651 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ