ગુજરાત બજેટ 2023-24 / ગુજરાતમાં લાગૂ કરવેરા-વેટમાં કોઈ વધારો-ઘટાડો નહીં, ગરીબ-મીડલ ક્લાસને રાહત

Gujarat budget 2023-24: cng png tax and rate in budget

આજે ગુજરાતમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ 3.1 લાખ રૂપિયાનું બજેટ રજૂ કર્યું જેમાં નાગરિકો માટે કરવેરામાં કોઈ જ પ્રકારનો વધારો કે ઘટાડો કરવામાં આવ્યો નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ