બજેટ 2022 / CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું- પ્રજાલક્ષી બજેટ રહેશે, વિપક્ષ નેતાએ કહ્યું- ભાજપનું છેલ્લું બજેટ હશે

Gujarat budget 2022 CM Bhupendra Patel Kanu Desai Congress

આજે રજૂ થશે ગુજરાત સરકારનું પ્રથમ બજેટ રજૂ કરાશે. રાજ્ય સરકારનું સામાન્ય બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કરશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ