એલાન / બજેટ 2022: ગુજરાતના આ શહેરોમાં શરૂ થશે નવી મેડિકલ કોલેજો, જાણો અન્ય મહત્વની જાહેરાતો

Gujarat budget 2022 big announcement for people of Gujarat

નાણા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા રાજયના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજપત્રમાં કેટલીક મહત્વની જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ