પરિણામ / ધોરણ 10 નાં 9 લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓનું રિઝલ્ટ જાહેર,રાજ્યભરમાં 65.18% પરિણામ

Gujarat Board's Std-10 result has been declared, check it like this

આજે ધોરણ 10નું પરિણામ બોર્ડની વેબસાઈટ  gseb.org પર પરીક્ષાનુ પરિણામ જાહેર થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષે ધોરણ 10ના 9.70 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ