મોટા સમાચાર / ગુજરાતના ધો. 9-10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓની 10 જુલાઇથી લેવાશે આ પરીક્ષા, બોર્ડ તૈયાર કરશે પ્રશ્નપત્ર

gujarat board to conduct a exam to know the learning loss of students

રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડનો મહત્વનો નિર્ણય : નવા સત્ર પહેલા પાછલા ધોરણના લર્નિગ લોસ જાણવા 10થી 12 જુલાઇ દરમિયાન લેવાશે પરીક્ષા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ