ગાંધીનગર / કોરોનાના પગલે લોકડાઉન વચ્ચે આજથી ધોરણ 10-12ની પરીક્ષાના મુલ્યાંકનનો પ્રારંભ

gujarat board exam standard 10 and 12 student paper checking

ગુજરાતમાં જ્યાં એક તરફ કોરોના મહામારીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે બીજી તરફ રાજ્યમાં લેવાયેલી ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાના પેપર ચેકિંગને લઇને ધમધમાટ શરૂ થઇ ગયો છે. જેમાં આજથી નક્કી કરાયેલા શિક્ષકોનું ચેકિંગ કરી પેપર ચેકિંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ