મોટા સમાચાર / ગુજરાતના ધો.12 ના વિદ્યાર્થીઓના માર્ક્સ આ રીતે ગણાશે, સરકારે જાહેર કરી ફોર્મ્યુલા

gujarat board declares formula marksheet of 12th standard

વિદ્યાથીઓના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આ વર્ષે ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ રદ્દ કરવામાં આવી હતી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ