પહેલ / ગુજરાત બન્યું CO2 માર્કેટ શરૂ કરનારું દેશભરમાં પ્રથમ રાજ્ય, સરકારે કર્યા MOU, થશે આ 5 ફાયદાઓ

 Gujarat became the first state in the country to launch CO2 market, the MOU made by the government, will have these 5...

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ર૦૭૦ સુધીમાં ભારતને નેટ ઝિરો ઇમીશન્સ શૂન્ય ઉત્સર્જન સુધી પહોચાડવા દર્શાવેલી પ્રતિબદ્ધતામાં ગુજરાતે એક પહેલ રૂપ  કદમ ભર્યું છે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ