કાર્યવાહી. / પેપરલીક કાંડમાં ગુજરાત ATSનું વડોદરા અને અમદાવાદમાં મેગા સર્ચ ઓપરેશન, ઓફિસો સીલ, વધુ 2 આરોપી જાપ્તામાં

Gujarat ATS action in junior clerk paper leak case

જૂનિયર ક્લાર્ક પેપરલીક કેસમાં ગુજરાત ATSએ આરોપી નિશિકાંત સિંહા, ભાસ્કર ચૌધરી અને કેતન બારોટની ઓફિસમાં સર્ચ હાથ ધર્યું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ