જવાબ / આ રીતે ભણશે ગુજરાત? અહીં શાળાઓમાં વીજળી નથી, શિક્ષકો નથી અને ઓરડાઓની પણ ઘટ્ટ

Gujarat assembly Education News

આજે વિધાનસભામાં સરકાર દ્વારા શિક્ષણને લઈને પૂછાયેલા જે પ્રશ્નો હતા તેના જવાબ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જે ખરેખર ચોંકાવનારા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ