સવાલ-જવાબ / બેરોજગાર ગુજરાત : વિધાનસભામાં રજૂ થયેલા આંકડા જોઈને કહી ઉઠશો કે બહાર પડતી ભરતીઓનું થાય છે શું?

gujarat assembly budget session unemployment in Gujarat

ગુજરાત વિધાનસભામાં ગુજરાતમાં બેરોજગારીના આંકડા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જે આંકડા ખરેખર ચોંકાવનારા છે. ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે સરકાર ભરતી કરે છે તે ખરેખર કરે છે ખરા?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ