મોટા સમાચાર / હવે ગુજરાતના આ પડોશી રાજ્યની બોર્ડર સીલ કરાઈ, જાણ્યા વગર ઉપડી ન જતા નહીંતર પ્રવેશ નહીં મળે

Gujarat and rajasthan government sealed border due to covid

ગુજરાતમાં વધતાં કોરોના વાયરસના કેસની વચ્ચે રાજસ્થાન-ગુજરાત બોર્ડર સીલ કરવામાં આવી છે જેમાં ST બસનો પ્રવેશ પણ પ્રતિબંધ કરવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ