નવો નિર્ણય / ગુજરાતના તમામ ધારાસભ્યોએ પોતાની ગ્રાન્ટમાંથી આટલા રૂપિયા કોરોના માટે ફાળવવા પડશે

Gujarat All MLAs Will have to Allocate 50 Lakh Rupees From Grant For Corona

કોવિડ-19 સંક્રમણ નિયંત્રણ-સારવારના અદ્યતન સાધનો-મશીનરી ખરીદવા માટે દરેક ધારાસભ્યએ ગ્રાન્ટમાંથી ઓછામાં ઓછા 50 લાખ રૂપિયા ફરજિયાત ફાળવવાના રહેશે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ