સવાલ / શું આ ગામ ગુજરાતનું પોતાનું નથી? હાલત જાણીને દયા આવી જશે

gujarat abandoned patan bhaterpura village

ગામડું બોલે છે એવા કાર્યક્રમથી આપણે પરીચીત છીએ.પરંતુ ગુજરાતના દરેક ગામડા બોલતા નથી ઘણા રડે પણ છે. રાજ્યનું આવુ જ એક ગામ છે ભટેરાપુરા ત્યાંના રહેવાશી કહે છે અમારુ ગામ ગુજરાતનું સૌથી ગરીબ ગામ છે. ભારત અને પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યા તે સમયે 40થી45 ઠાકોર પરિવાર બાસ્પાના ભટેરાપુરા ગામે આવીને વસ્યા.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ