સુરત / સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ 2023 માટેની માર્ગદર્શિકા બહાર પડાઈ, હવેથી સર્વેમાં સૌ પ્રથમ સિટીઝન ફિડબૅક લેવાશે

guidelines for cleanliness survey 2023 released in surat

કેન્દ્રીય શહેરી મંત્રાલય દ્વારા સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ-2022નું પરિણામ આવે એ પહેલા જ સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ 2023 માટે માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી દેવાઇ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ