સાવધાન ! / માર્કેટનો તૈયાર લોટ ખાતા પહેલા 10 વાર વિચારજો, કેન્સરથી લઈને લીવરની બીમારીનું જોખમ: GTUનો દાવો

gtu has done investigation  that packed floor damages liver

બજારમાં મળતા તૈયાર લોટ સ્વાસ્થ્ય માટે સાબિત થયા જોખમી, સંશોધનમાં થયા મહત્વના ખુલાસા, બહારનો લોટ ખાતા પહેલા ચેતી જજો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ