ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
GTU બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા મોકુફ રખાઇ. તારીખ 8થી 17 ડિસેમ્બર સુધી યોજનારી પરીક્ષા મોકુફ રખાઇ. નવી તારીખ આગામી દિવસોમાં જાહેર કરાશે.
GTU બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા મોકુફ રખાઇ. તારીખ 8થી 17 ડિસેમ્બર સુધી યોજનારી પરીક્ષા મોકુફ રખાઇ. નવી તારીખ આગામી દિવસોમાં જાહેર કરાશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ