તમારા કામનું / House Rent પર કોણે ભરવું પડશે 18% GST? જાણી લો તમામ નિયમો અને સરકારની સ્પષ્ટતા

gst rule on residential property

જો ભાડૂત GSTમાં રજીસ્ટ્રેડ છે.  તો તેના દ્વારા ચૂકવવામાં આવતા ભાડા પર GST લાગશે. જો કે, જો બંને GST હેઠળ આવતા નથી, તો પછી કોઈ ટેક્સ લાગશે નહીં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ