સુરત / ગુજરાતમાં GST વિભાગનો સપાટો, મેગા સર્ચ ઓપરેશનમાં 61 બોગસ પેઢીમાંથી 2768 કરોડની ઘાલમેલ પકડી, વેપારીની ધ્રુજારી છૂટી

GST department crackdown in Gujarat, 2768 crores seized from 61 bogus firms in mega search operation, traders shiver

બોગસ બિલિંગ મામલે સ્ટેટ જીએસટી અને એટીએસ દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સુરત ખાતે કુલ 61 બોગસ પેઢીઓ મળવા પામી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ