ખાસ વાંચો / ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર, આ રીતે ફટાફટ કરો ચૅક

gseb gujarat board 12th science result-2021

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ સવારે 8 વાગ્યે result.gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ