ગાંધીનગર / બોર્ડની પરીક્ષામાં થતી ગેરરીતિ અટકાવવા શિક્ષણ વિભાગનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો એક્શન પ્લાન

GSEB Board Exam Education Paper Box Authentication and Tracking Application

5મી માર્ચથી ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ શરૂ થવાની છે. આ પરીક્ષામાં કોઈ ગેરરીતિ ન થાય તે માટે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા એક વિશેષ એપ્લિકેશન તૈયાર કરી દેવામાં આવી છે. આ પ્રકારનો શિક્ષણ વિભાગનો સૌથી મોટો એક્શન પ્લાન છે. જાણો આ એપ્લિકેશનથી બોર્ડની પરીક્ષામાં ગેરરીતિ કેવી રીતે અટકાવી શકાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ