ઘર્ષણ / ગુજરાતમાં 24 કલાકમાં બે જગ્યાએ જૂથ અથડામણ, મોબાઈલ-બાઇક જેવી બાબતોમાં ઉઠ્યા હથિયારો

Group clashes at two places in Gujarat in 24 hours

રાજ્યમાં 24 કલાકમાં બે અલગ અલગ શહેરમાં નજીવી બાબતે બે જૂથો વચ્ચે જૂથ અથડામણની ઘટનાઓ બની છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ