કાર્યવાહી / તારી ભલી થાય! પોતાના જ લગ્ન પહેલા દોઢ કરોડના ગાંજા સાથે ઝડપાયા વરરાજા, પછી થઈ જોવા જેવી

groom arrested with cannabis  before week of marriage

વરરાજાના અઠવાડિયા પહેલા જ લગ્ન હતા, લગ્નને લઇને પૈસાનો બંદોબસ્ત એવી રીતે કર્યો કે પોલીસે વરરાજાને જેલભેગો કર્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ