આનંદો / લીલું સોનું હવે તમને બનાવી શકે છે કરોડપતિ, જાણો શું છે પ્રોસેસ અને કેવી રીતે થશે લાભ

green gold can make you a millionaire know how to do bamboo farming

Bambooની ખેતી સીઝનના આધારે કરાતી નથી. તમે તેને અન્ય પાકની જેમ સમય આપો તો જ તે શક્ય છે. એક વખત વાંસ લગાવ્યા બાદ 4 વર્ષ બાદ તેની લણણી શરૂ કરી શકાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ