ગણતરી / 'ગ્રીન અમદાવાદ' બનાવવા માટે ફરીથી સત્તાવાળાઓએ કમર કસી

Green Ahmedabad AMC Tree Forest department

આગામી ચોમાસામાં મેગાસિટી અમદાવાદને 'ગ્રીન અમદાવાદ' બનાવવા માટે ફરીથી એક વખત મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળાઓએ કમર કસી છે. શહેરમાં ગરમીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો હોઈ દર ચોમાસાના વૃક્ષારોપણ પાછળ મ્યુનિસિપલ તિજોરીમાંથી લાખો રૂપિયા ખર્ચાઈ રહ્યા છે. તો પ્રોજેક્ટો માટે આડેધડ વૃક્ષ કપાઈ રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ