સુવિધામાં વધારો / અમદાવાદ એક-બે દિવસ માટે આવતા પ્રવાસીઓ માટે મોટી રાહત, એરપોર્ટથી મળશે આ સુવિધા

Great relief for tourists arriving at Ahmedabad Airport for one or two days

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવતા મુસાફરોને ટેક્ષી કાર ભાડે ન જોઈતી હોય તેને ડ્રાઈવર વગર ફક્ત ગાડી ભાડે મળે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરાઇ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ