અદભૂત નજારો / ગુજરાતમાં 1 દિવસના પ્રવાસ માટેની જોરદાર જગ્યા, કેદારનાથ મહાદેવના દર્શન, ટ્રેકિંગ અને ખળખળ વહેતા ઝરણા સાથે રીંછ પણ મળશે જોવા

great place tour Kedarnath Mahadev, trekking and bear sighting

એક બાજુ રણ વિસ્તાર અને બીજી બાજુ અરવલ્લી ગીરી માળાઓમાં ઘેરાયેલા બનાસકાંઠા જિલ્લાના અરવલ્લી ગીરી માળામાં આવેલો જેસોર અભ્યારણ જેમાં મોટી સંખ્યામાં રીંછો વસવાટ કરે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ