મહત્વના સમાચાર / કોરોનાને લઇને GPSC પરીક્ષાની તારીખમાં કરાયો ફેરફાર, જાણો નવી તારીખો

GPSC Important Notice regarding change exam dates

કોરોનાને ધ્યાને લઇને GPSC દ્વારા એપ્રિલ અને મે મહિનામાં લેવાનાર પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે જાણો નવો કાર્યક્રમ...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ