સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા / GPSC પરીક્ષાર્થીઓ માટે મોટી રાહત, જાણો દિનેશ દાસાએ શું કરી જાહેરાત

GPSC exams are a big announcement.

રાજ્યમાં GPSCની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અરજીની સમય મર્યાદા વધી છે. હવે 16 ઓક્ટોબરથી 26 ઓક્ટોબર સુધી  અરજી થઇ શકશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ