જાહેરાત / GPSCની પરીક્ષા અંગે મોટા સમાચાર, જેની રાહ જોવાઈ રહી હતી તે તારીખો જાહેર

GPSC declares exam schedule for Candidates

જેમ જેમ કેસ ઓછા થઈ રહ્યા છે રાહતના શ્વાસની વચ્ચે સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો જે તારીખોના એલાનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ