નોટિસ / મોરબી પુલ દુર્ઘટના કેસમાં નગરપાલિકાને સરકારનું અલ્ટીમેટમ: 16 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં જવાબ નહીં આપ્યો તો...

Govt's ultimatum to municipality in Morbi bridge accident case: If no response by February 16...

હાઈકોર્ટ દ્વારા મોરબી પુલ દુર્ઘટના મામલે મોરબી પાલિકાને જવાબ આપવાનો મોકો આપ્યો હતો. ત્યારે પાલિકા દ્વારા વકીલ મારફતે જવાબ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જે શહેરી વિકાસ વિભાગે માન્ય રાખ્યો નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ