તમારા કામનું / સરકારની સૌથી પોપ્યુલર સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ, 405 રૂપિયાનું રોકાણ, આટલા દિવસમાં તમારી પાસે હશે 1 કરોડ

Govts most popular small saving scheme investment of per day Rs 405 you will receive  1 crore in a few days

સરકારની વિવિધ પ્રજાલક્ષી યોજનાઓમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે બચતનો લાભ મળે છે. અને કોરાણકારોની મૂડી પણ સલામત રહેવાની ગેરંટી હોય છે. માટે જ રોકાણકારોનો પ્રથમ પસંદગી સરકારી બચત યોજનો હોય છે. સરકારની વિવિધ યોજનાઓમાં પ્રથમ પંક્તિમાં PPF આવે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ