નિવેદન / રાજસ્થાનમાં ગમે ત્યારે સરકાર જતી રહેશે, દિલ્હીથી આવેલ પાર્ટી રેવડી..: CR પાટીલનો પ્રચંડ પ્રહાર 

Govt will go anytime in Rajasthan, party Revd from Delhi..: CR Patil's big blow

સાબરકાંઠામાં સી.આર.પાટીલે કહ્યું, કોંગ્રેસના કારનામા લોકો ભૂલ્યા નથી, કોંગ્રેસના કારનામા અને કૌભાંડ આજે પણ બોલે છે. કોંગ્રેસ માં, દીકરો, દીકરી અને જમાઈની પાર્ટી 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ