ખાનગીકરણનો માર્ગ / હવે વીમા કંપનીઓનો વારો, ખાનગીકરણ માટે મોદી સરકારે શરુ કરી દીધું આ કામ, જાણો LIC નું શું થશે

Govt readies amendments to GIBNA for insurance PSU privatisation

જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો બાદ હવે કેન્દ્ર સરકાર સરકારી વીમા કંપનીઓના ખાનગીકરણના માર્ગે આગળ ધપી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ