મોટા સમાચાર / LICના IPOની પ્રતિક્ષા પૂરી, સરકારે સેબીમાં જમા કરાવ્યાં દસ્તાવેજ, પોલિસી ધારકોને મળશે આ મોટો લાભ

Govt files DRHP with SEBI; to sell 5% stake in India's biggest insurer

LICના IPOને લઈને મોટા સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકારે SEBIમાં આઈપીઓ સંબંધિત દસ્તાવેજો જમા કરાવી દીધા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ