તમારા કામનું / ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ એક્સ્પાયર થઈ ગયું હોય તો ચિંતા ન કરતા, સરકારે લંબાવી દીધી આ તારીખ સુધી મુદ્દત

 Govt Extends Validity of Motor Vehicle Documents Till september 30

સરકારે ફરી આ તારીખ સુધી લંબાવી મોટર વ્હીકલ ડોક્યુમેન્ટની વેલિડિટી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ