મહત્વના સમાચાર / EPFO પર સરકારનો મોટો નિર્ણય: પૈસા ઉપાડવાના નિયમોમાં થયો બદલાવ, એપ્રિલથી થઈ જશે લાગુ

Govt changes on EPFO Swidadwan rules implementation from April

જો તમે પણ પીએફ ખાતા ધારક છો તો આ સમાચાર તમારા માટે કામના છે. કેમકે ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૩થી પીએફ ઉપાડવા માટે સરકારે બદલાવ કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ