તૈયારી / સરકાર આપી શકે છે નવું આર્થિક પેકેજ, લોકડાઉનને ધ્યાનમાં રાખી તૈયાર કરાયુ છે પેકેજ, શું આ કોઈ સંકેત છે?

government weighs economic stimulus as india sees record surge in covid 19 cases

અર્થવ્યવસ્થાની રિકવરી પટરીથી ન ઉતરે એ માટે કેન્દ્ર સરકાર વધુ એક રાહત પેકેજ આપી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ