વિકાસ / મોદી સરકારે 5G સેવા શરૂ થનારા 50 શહેરોનું લિસ્ટ આપ્યું: ગુજરાતનો આંકડો જોઈને ખુશ થઈ જશો

Government shares 50 cities name list where 5g started

સરકારે બુધવારે લોકસભામાં જણાવ્યું કે 14 રાજ્યો કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોનાં 50 શહેરોમાં 5જી સેવાઓ શરૂ થઇ ચૂકી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ