કામ બોલે છે / શરમ કરો શરમ આ રીતે ભણશે ગુજરાત, ધોરાજીમાં 50 વર્ષથી દુકાનમાં ચાલતી શાળા પણ તંત્ર અભણ

Government school has been running in shop for 50 years in Dhoraji, Rajkot

ધોરાજીમાં 50 વર્ષથી દુકાનમાં જ શાળા ચાલે છે, શિક્ષણ વિભાગ અને રાજકોટ તંત્ર આંખે પાટા બાંધીને ગુજરાતમાં સર્વ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણની વાતો કરે છે. હકીકતે બધુ જ જુદું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ