તક / BIG NEWS: ગૃહ વિભાગની મોટી જાહેરાતઃ 800 જેલ સહાયકની થશે ભરતી, લાંબા સમયથી ખાલી પડી હતી પોસ્ટ

Government Recruitment: Home Department big announcement: 800 prison assistants will be recruited

લાંબા સમયથી જેલમાં પોસ્ટ ખાલી પડી હતી જેને પૂરી કરવા હવે 800 જેલ સહાયકની કરાશે ભરતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ