સુવિધા / લાખો પેન્શન મેળવનાર લોકોને સરકારની ભેટ, માત્ર 60 રૂપિયામાં ઘરે બેઠા મેળવો આ ખાસ સર્વિસ

government pensioners submit life certificate at home by paying 60 rupees

કર્મચારી, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલયે પેન્શન વિતરણ કરનાર બેંકોને નિર્દેશ આપ્યો છે કે જે પેન્શનભાગીઓએ 30 નવેમ્બર સુધી પોતાનું જીવન પ્રમાણ પત્ર જમા કર્યું છે, એમની પાસેથી વધારે 60 રૂપિયા ચાર્જ લઇને એમના ઘરે આ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ