પાણી પહેલા પાળ / ચીન તણાવની વચ્ચે હવે સરકારી કર્મચારીઓ માટે આવું કામ ફરજિયાત બનાવાયું, કેન્દ્રનો મોટો નિર્ણય

Government of India declared to follow the SOP rules to prevent cyber hacking from china hackers

કેન્દ્ર સરકારે પોતાના કર્મચારીઓને વિભન્ન મંત્રાલયો અને PSUમાં એક સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોટોકોલ એટલે કે SOPનું પાલન કરવા માટે કહ્યું છે. જેમાં સામાન્ય IT હાઇજીન જેમ કે કમ્પ્યુટર બંધ કરવું, ઇ-મેઇલથી સાઇન આઉટ કરવું અને પાસવર્ડ અપડેટ કરવું જેવી બાબતો સમાવિષ્ટ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ